Ga naar de inhoud
 

Disclaimer

Te Lindert Notaris in Doesburg besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Te Lindert Notaris is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Te Lindert Notaris of door u aan Te Lindert Notaris middels de website van Te Lindert Notaris of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Te Lindert Notaris geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Te Lindert Notaris via deze website. Te Lindert Notaris aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Te Lindert Notaris garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op de dienstverlening van Te Lindert Notaris zijn algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

 

Disclaimer

Te Lindert Notaris in Doesburg besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Te Lindert Notaris is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Te Lindert Notaris of door u aan Te Lindert Notaris middels de website van Te Lindert Notaris of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Te Lindert Notaris geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Te Lindert Notaris via deze website. Te Lindert Notaris aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Te Lindert Notaris garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op de dienstverlening van Te Lindert Notaris zijn algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.