Ga naar de inhoud
 

Familierecht

U kunt hierbij denken aan een testament, een samenlevingsovereenkomst, huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, het aanwijzen van een voogd, het vastleggen van een geldlening of schenking, een verklaring van erfrecht of de afwikkeling van een nalatenschap. Ook verzorgen wij een eventuele verdeling bijvoorbeeld in geval van echtscheiding.

Zeer gewild is tegenwoordig een goede estateplanning. Dit houdt in dat vererving van vermogen zo optimaal mogelijk plaatsvindt, waardoor zo min mogelijk erfbelasting of schenkingsrecht verschuldigd zal zijn. Hierbij is het van belang eventuele huwelijkse voorwaarden, testamenten en een mogelijk schenkingsplan optimaal op elkaar aansluiten.

Verder kunt u nog denken aan het nalaten of schenken aan goede doelen. Hiervoor zijn vele alternatieven bij ons beschikbaar.

Te Lindert Notaris Familierecht
In de meeste gevallen zal eerst een bespreking op ons kantoor plaatsvinden. Vervolgens als het gaat om meer persoonlijke onderwerpen, is eerst een bespreking op kantoor nodig. Het gaat dan om familierecht. Hieronder vallen bijvoorbeeld het testament en de huwelijkse voorwaarden, maar ook successieplanning en de afwikkeling van een erfenis. Voordat een akte kan worden gemaakt, moet duidelijk worden wat de klant precies wil. Ieders persoonlijke omstandigheden zijn vaak net even anders. Tijdens het gesprek kan de klant de notaris opdracht geven een ontwerp van de akte te maken. Als het nodig is, kan natuurlijk ook nog een tweede gesprek volgen.

Te Lindert Notaris Familierecht